IKADENT
nasz
REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W GABINECIE IKA-DENT.

Prywatna Praktyka Stomatologiczna IKA-DENT jest Grupową Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia nr 62-97-000887-S wydanego  przez  Okręgową Izbę Lekarską w  Płocku oraz księgi rejestrowej nr 000000081534. Właścicielami gabinetu oraz lekarzami udzielającymi świadczeń są Monika i Dariusz Najbarowie. 

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ.

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Zawsze możecie Państwo liczyć na sms lub telefon z przypomnieniem o terminie wizyty.     Na każdą wizytę pacjent powinien zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy gabinetu. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym  miejscu  niż bezpośrednio przy  fotelu  dentystycznym  w  gabinecie. 

PIERWSZA WIZYTA.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o udostępnienie dokumentu tożsamości w celu założenia Karty Pacjenta, następnie o wypełnienie ankiety zdrowia, niezbędnej przy ustalaniu właściwego leczenia stomatologicznego oraz o zapoznanie się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji na fotelu stomatologicznym i wykonaniu niezbędnych badań RTG lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny  kosztorys. W  przypadku  planowanego  leczenia  protetycznego  konieczne  będzie  wpłacenie  przez  pacjenta zaliczki w wysokości 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu  pacjentów.  Niestety  czasami  występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre  zabiegi  przedłużają się. Dlatego  prosimy  aby  pacjenci  mieli  przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na  wizytę i  ze  zrozumieniem podchodzili  do  kilkuminutowych  opóźnień. Pozostałe osoby wymagające leczenia zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

LISTA REZERWOWA.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

ODWOŁYWANIE WIZYT.

W  interesie pacjenta  jest  powiadomienie  gabinetu  o  rezygnacji  z  umówionej  wizyty,  albowiem opłata  za nieodwołanie  wizyty  i  zarezerwowany  bez  potrzeby  czas  lekarza  wynosi  100,00  PLN  za  każde  zaplanowane  i zarezerwowane 30 minut.

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

RĘKOJMIA.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 12 miesięcznej rękojmi  na  wykonane  w  gabinecie wypełnienia i protezy zębowe ruchome oraz 24 miesięcznej na uzupełnienia  protetyczne stałe (korony, mosty). Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent: 

POWIKŁANIA.

Przed  zaplanowaniem  leczenia  stomatologicznego  pacjent  musi  być  świadomy,  że  mimo  największej  staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: 

Wystąpienie w/w powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: 

Chociaż większość z  wymienionych  powikłań szybko  mija  bez  śladu  nie  należy  planować wizyty  u  dentysty  tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość. 

Zasady  przyjmowania  pacjentów  ujęte  w  powyższym  regulaminie  funkcjonują w  naszym  gabinecie  od  kilku  lat. Dobrze zorganizowana  praca  daje  możliwość wykonywania  świadczeń stomatologicznych  na  poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu. 

Z poważaniem, personel gabinetu IKA-DENT.

 

  • fotel dentystyczny
  • sprzet dentystyczny
  • umywalka
  • świdry dentystyczne
  • sprzet zabigowy
  • narzędzia debtystyczne
  • monitor zabigowy
  • monitor zabigowy
  • certyfikaty
  • recepcja
PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA IKA-DENT S.C. Monika i Dariusz Najbar

O Nas | Oferta | Cennik | Galeria | Certyfikaty | Technologie | Kontakt

polityka prywatnosci